4” Pink Polka Dot Plant + 4.7” Angus & Celeste Gro Pot
4” Pink Polka Dot Plant + 4.7” Angus & Celeste Gro Pot

4” Pink Polka Dot Plant + 4.7” Angus & Celeste Gro Pot


4” Hypoestes phyllostachya (Pink Polka Dot Plant) + 4.7” Angus & Celeste Collectors Gro pot in Ochre.