4” Scindapsus Pictus 'Silvery Ann' (Satin Pothos)
4” Scindapsus Pictus 'Silvery Ann' (Satin Pothos)

4” Scindapsus Pictus 'Silvery Ann' (Satin Pothos)