6” Dracaena trifasciata 'Futura Robusta’ (Snake Plant)
6” Dracaena trifasciata 'Futura Robusta’ (Snake Plant)
6” Dracaena trifasciata 'Futura Robusta’ (Snake Plant)

6” Dracaena trifasciata 'Futura Robusta’ (Snake Plant)