6” Peperomia argyreia (Watermelon Peperomia) - Hanging Basket
6” Peperomia argyreia (Watermelon Peperomia) - Hanging Basket
6” Peperomia argyreia (Watermelon Peperomia) - Hanging Basket

6” Peperomia argyreia (Watermelon Peperomia) - Hanging Basket

Regular price $32.00